Home Casa si gradina Glosar terminologie in constructii

Glosar terminologie in constructii

6 min de citit
0
0
38

Ca in orice domeniu de activitate, exista unele prescurtari care se aplica in domeniul constructiilor. Ca sa stii la ce se refera PUG, PUD sau PUZ te invit sa parcurgi acest articol:

Planul Urbanistic General (PUG)

Este un proiect dezvoltat de autoritatile locale si care face parte din programul de amenajare a teritoriului. Planul Urbanistic General cuprinde analiza, reglementarile si regulamentele locale de urbanism pentru  intregul teritoriu administrativ. El se refera atat la terenurile din intravilan, cat si la cele din extravilan. Planul Urbanistic General  stabileste norme generale pe baza carora se elaboreaza mai apoi, in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

Planul Urbanistic de Detaliu este corelat cu Certificatul de Urbanism si prezinta documentatia ce stabileste conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui obiectiv de pe un anumit amplasament.

Citeste si: Acte necesare pentru construire garaj

Planul Urbanistic Zonal (PUZ)

Este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone dintr-o anumita localitate. Rolul Planului Urbanistic Zonal este acela de a asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) al localitatii din care face parte.

Planul Urbanistic Zonal stabileste obiectivele, actiunile, prioritatile, permisiunile si restrictiile de urbanism ce necesita a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata. Practic, PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor si acopera toate domeniile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice etc.

Procentul de Ocupare a Terenului (POT)

Este raportul dintre suprafata pe care se construieste si suprafata totala a terenului. POT este limitat maximal de prevederile planului urbanistic. De exemplu, POT=25% inseamna ca se poate construi pe 25% din suprafata terenului respectiv). POT este completat de CUT (Coeficientul de Utilizare al Terenului), de regimul de aliniere la strada si de regimul de inaltime, formand astfel un ansamblu de valori obligatorii in autorizarea executarii unei constructii, de care trebuie sa tina cont orice proprietar si arhitect si constructor.

Citeste si: Costuri si acte necesare pentru racordarea la reteaua electrica

Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT)

Este raportul dintre suprafata desfasurata a constructiei (suma suprafetelor tuturor nivelurilor) si suprafata totala a terenului. CUT este limitat maximal de prevederile planului urbanistic. Acest indice se obtine in general prin inmultirea POT-ului cu numarul de niveluri (etaje) admise.

Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC)

DTAC se refera la proiectul intocmit de o echipa de proiectanti, arhitect, inginer de rezistenta si inginerii de instalatii in baza careia primaria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia sa realizeaza investitia.

Documentatie  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare (DTAD)

Face referire la proiectul intocmit de catre echipa de proiectare compusa din arhitect, inginer de rezistenta si expert tehnic, persoana abilitata sa efectueze expertiza tehnica a constructiei existente. Aceasta documentatie se avizeaza de catre primarie sau consiliul judetean si permite demolarea integrala sau partiala a unei constructii existente.

Citeste si: Ce trebuie sa contina contractul de construire in cazul unei case in regim P+1

Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei (DTOE)

Este necesara in cadrul proiectelor ce prevad organizari de santier prin amplasarea de baraci, imprejmuiri temporare, conexiuni temporare la utilitati sau realizarea unor lucrari pentru asigurarea utilitatilor necesare santierului si este intocmita de catre un arhitect cu drept de semnatura.

Arata mai multe articole
Arata mai multe articole twodor
Arata mai multe articole Casa si gradina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pe aceiasi tema

Top 5 aparate fitness pentru acasa

Daca esti in cautarea unui aparat de fitness pentru acasa, afla ca ai foarte multe variant…