Home Casa si gradina Acte necesare pentru construirea unei case

Acte necesare pentru construirea unei case

9 min de citit
2
0
105

Daca te gandesti sa iti construiesti o casa in Romania, trebuie sa treci prin mai multe etape pana sa-ti vezi visul indeplinit. Inainte sa cauti efectiv constructori, iata toate actele necesare pentru construirea unei case.

Pentru a construi o casa in Romania ai nevoie de urmatoarele documente: Certificatul de Urbanism, Studiul Geotehnic, Proiectul Tehnic al Construcției (PTC), Avizele și Acordurile de Amplasament, Autorizația de Construire.

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul si informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului etc.)  Certificatul de urbanism este valabil 2 ani de zile din momentul emiterii.

Acte necesare eliberare certificat de urbanism

Pentru a obtine acest certificat trebuie depuse, la biroul de urbanism al primariei pe raza careia va fi ridicat imobilul urmatoarele acte:

 • actul de proprietate
 • cerere tip
 • planuri topografice/cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru – 1:500 si 1:2000. Planurile pot fi obtinute din documentatia cadastrala a terenului (daca dispuneti de ea) sau de la Oficiul de Cadastru teritorial (2 exemplare)
 • chitanta care atesta plata taxei de eliberare a CU (copie)
 • plan de situatie facut de proiectant, care poate fi cerut sau nu (planul de situatie al unei localitati, grup de cladiri, cladire se refera la geometria si pozitionarea in plan a constructiilor existente, strazi, trotuare, alei, cai de acces, eventual utilitatile)

Cât costă un Certificat de Urbanism?

Taxa pentru eliberare a certificatului de urbanism într-o zonă urbană se stabilește în funcție de suprafața de construire. Pentru o suprafață până la 150 m² inclusiv, taxa este de 4-5 lei, ajungând până la 10-12 lei pentru o suprafață cuprinsă între 751 si 1000 m². În ceea ce privește suprafețele care depășesc 1000 m², se va achita o taxă în valoare de 12+0,01 lei/ m² pentru fiecare m² peste cei 1000.

În zona rurală, taxa de eliberare a certificatului de urbanism va fi de 50% din taxa stabilită pentru mediul urban.

Studiul Geotehnic

Este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului.

Studiul geotehnic furnizeaza inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.

Studiul geotehnic se realizează în laboratoare specializate și atestate MLPTL iar elaborarea se poate face dupa ce ati depus actele pentru certificatul de urbanism.

Proiectul Tehnic al Construcției (PTC)

Proiectul tehnic si detaliile de executie (PT+DDE) reprezinta documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea proprietarului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii). Proiectul contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

Proiectul tehnic se realizeaza la un institut de proiectare/proiectant autorizat si in medie costa 15€/mp construit.

Avizele și Acordurile de Amplasament

Avizul de Mediu și avizele și acordurile furnizorilor de utilități din zonă (electricitate, gaze, alimentare cu apă și canalizare, salubritate etc.) sunt solicitate de către Primărie prin intermediul Certificatului de Urbanism.

Documentația necesară pentru eliberarea avizelor și acordurilor trebuie să cuprindă:

 • Cerere
 • Fișă Tehnică de Mediu
 • Certificat de Urbanism (în copie)
 • Acte care dovedesc dreptul de folosință a terenului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenire etc), Planul de Încadrare în Zonă (realizat la scară – două copii, acesta va fi anexat la Certificatul de Urbanism și vizat de către emitentul certificatului)
 • Planul de Situație (două copii – acesta va fi realizat conform prevederilor legale în vigoare, va fi anexat la Certificatul de Urbanism și vizat de către emitentul certificatului)
 • Dovada Achitării Taxei pentru Eliberarea Avizului de Amplasament

Avizele se solicită la instituții specializate: deținătorii de rețele și utilități (gaze, apă, canalizare, curent electric, salubritate etc.), Inspectoratul de Stat pentru Construcții, Sănătatea Publică, Mediu, Protecția Civilă, Combaterea și Prevenirea Incendiilor, Rețeaua de Telefonie, Apele Române.

Autorizația de Construire

Autorizatia de construire actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Acte necesare pentru obținerea autorizației de construire:

 • Cerere tip pentru emiterea autorizației de construire
 • Certificatul de Urbanism – o copie;
 • Acte care dovedesc dreptul de proprietate – o copie legalizată;
 • Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (Proiectul DTAC), care trebuie să conțină referatul de verificare a rezistenței clădirii semnat și verificat în original – 2 exemplare;
 • Avizele și Acordurile de Amplasament specificate în Certificatul de Urbanism;
 • Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru eliberarea Autorizației de Construire.

Valabilitatea autorizatiei de construire este de 1 an de zile si se poate prelungi la cerere cu inca 12 luni.

Cat costa o autorizatie de construire

O autorizare de construire reprezinta 0.5% din întreaga valoare autorizată a lucrărilor de construcții iar prelungirea Autorizației de Construire este prevazută o taxă egală cu 30% din valoarea taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

Arata mai multe articole
Arata mai multe articole twodor
Arata mai multe articole Casa si gradina

2 Comentarii

 1. […] casa, ai nevoie de o autorizatie de constructie iar demersurile sunt asemanatoare cu cele pentru construirea unei case. Fie ca e vorba de un garaj, o magazie sau un depozit acest gen de constructii sunt denumite […]

  Reply

 2. […] Citeste si: Acte necesare pentru construirea unei case […]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pe aceiasi tema

Top 5 aparate fitness pentru acasa

Daca esti in cautarea unui aparat de fitness pentru acasa, afla ca ai foarte multe variant…