Home Sfaturi utile Acte necesare la vanzarea unui apartament

Acte necesare la vanzarea unui apartament

8 min de citit
0
0
5

Daca te-ai hotarat sa te muti la casa si vrei sa iti vinzi apartamentul, ai nevoie de o serie de acte cu care sa te prezinti la notar pentru finalizarea tranzactiei cu potentialul cumparator. Iata pasii si actele necesare pentru vanzarea unui apartament:

1. Antecontract vânzare-cumpărare

Prin acest antecontract tu ca priprietar iti iei angajamentul ca vei vinde apartamentul catre persoana cu care te-ai inteles in prealabil. Daca esti unic proprietar in acte, ai nevoie de urmatoarele:

  • buletin
  • actul de proprietate al imobilului
  • extras de carte funciară pentru informare – arată situația apartamentului, pe baza lui nu se poate încheia contractul de vânzare-cumparare, ci doar antecontractul; notariatul se ocupă de eliberarea lui în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, după ce ai completat în prealabil un formular tipizat; taxa este de 20 lei și extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează în două zile; pentru regim de urgență, așadar eliberarea în aceeași zi, costul este de 100 lei;

Daca esti coproprietar, mai ai nevoie si de:

  • certificat de casatorie – daca este vorba de sot sau sotie
  • prezenta ambilor proprietari la notar pentru semnarea actelor

Costul pentru antecontract se calculează în funcție de avansul pe care îl plătește promitentul cumpărător.

2. Contractul de vanzare cumparare

 Taxele notariale pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate în totalitate de cumpărător. Sumele difera in functie de valoarea imobilului.

3. Actul de proprietate

Pentru a putea vinde un apartament trebuie să faci dovada dreptului de proprietate. In marea majoritate a cazurilor, vorbim de un contract de vanzare-cumparare, fie de la o alta persoana fizica, firma de constructii sau donatie. Un caz special este cel al moștenirii imobilului, situație în care este nevoie să te prezinți în prealabil la notar pentru eliberarea certificatului de moștenitor. După ce l-ai obținut va trebui să realizezi intabularea, astfel încât să poți vinde apartamentul. Dreptul de proprietate al apartamentului poate apărea și ca urmare a unui proces de divorț, în urma hotărârii judecătorești.

Citeste si: Acte necesare pentru construire garaj

4. Certificat de atestare fiscală

Certificatul fiscal se emite de către Administrația Financiară de sector sau a municipiului în cauză în termen de 2 zile lucrătoare și poate fi folosit pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării. Acest document atestă că sunt platite toate impozitele și obligațiile fiscale datorate autorității administrației publice locale.

5. Cadastrul

Este o documentație care cuprinde măsurătorile și datele  tehnice ale apartamentului ce urmează a fi înregistrate în documentele cadastrale (Oficiul de Cadastru), moment în care apartamentul primește număr cadastral.

6. Intabularea

Înseamnă înscrierea în Cartea Funciară (la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) unde se află descrise proprietățile funciare. Această documentație cadastrală (cadastru și intabulare) este realizată de un expert autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Primul pas va fi să îi înmânezi actele necesare pentru cadastru și intabulare persoanei autorizate, mai precis:

  • actul de proprietate al apartamentului (copie legalizată)
  • certificat fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de Administrația Financiară – Direcția de Impozite și Taxe Locale
  • buletinul proprietarului sau buletinele coproprietarilor, dacă apartamentul este bun comun;

7. Extrasul de carte funciară

Este un document care este eliberat doar notarului public de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și servește la autentificarea actelor prin care se face dovada modificării dreptului de proprietate.

Pentru acest extras vei completa o cerere-tip la notariat și vei avea asupra ta buletinul și o copie de pe încheierea de intabulare. Prețul pentru extrasul de carte funciară este de 40 lei, care reprezintă taxa cerută de OCPI. Notariatul se va ocupa de eliberarea acestui document, ce are ca perioadă de valabilitate 10 zile.

8. Certificat de performanță energetică

Certificatul de performanță energetică este obligatoriu la vanzarea unui apartament si atestă performanța energetică a clădirii. Certificatul Energetic se eliberează într-una, două zile, are o valabilitate de 10 ani, iar prețul variază foarte puțin în funcție de numărul de camere.

Citeste si: Costuri si acte necesare pentru racordarea la reteaua electrica

9. Adeverință eliberată de asociația de proprietari sau locatari

Adeverinta face dovada situatiei platilor de întreținere. Se predă în original și are numele și prenumele președintelui, a administratorului asociației, respectiv semnăturile lor. Adeverința conține ștampila asociației de proprietari și are ca valabilitate două săptămâni.

În cazul datoriilor la asociație, acestea pot fi preluate de viitorul proprietar, dar numai cu o clauză suplimentară menționată în contractul de vânzare-cumpărare.

Concluzie

Asadar pentru vanzarea unui apartament, vanzatorul trebuie sa prezinte o serie de acte care implica si unele costuri iar cumparatorul are obligatia sa achite taxele notariale.

Arata mai multe articole
Arata mai multe articole twodor
Arata mai multe articole Sfaturi utile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pe aceiasi tema

Internship content writer Homedelux

Vrei sa acumulezi experienta pe perioada studentiei? Esti pasionat de scris? Vrei sa invet…