Parlamentul Romaniei a adoptat o lege care reglementeaza lucrarile ce pot fi efectuate fara a fi nevoie de autorizatie de constructie.

Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma
acestora și materialele din care sunt executate;

b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se
schimbă forma acestora;

c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează
forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se
schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fum
aferente;

f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare,
precum și pardoseli interioare;

g) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altefinisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile
clădirilor;

h) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare precum și
reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente
construcțiilor, în limitele proprietății;

i) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei
calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare
și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

j) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea
calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:

trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a
acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia,
respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult
3 niveluri;

k) lucrări de întreținere periodică și reparații curente la
infrastructura de transport și la instalațiile aferente;

l) lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt
interzise prin regulamentul local de urbanism;

m) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul
public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu
acordul/autorizația administratorului drumului;

n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă,
realizată din materiale ușoare;

o) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru
realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

p) introducerea de rețele și echipamente de comunicații
electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu
această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de
comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente;

q) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor
necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și
împăduriri pe terenuri degradate;

s) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu
avizul administrației cimitirului;

ș) lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile
pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

Citeste si: Acte necesare la vanzarea unui apartament

(2) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare
următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a
monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate:

a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente,
care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:

i. lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și
restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural, sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;

ii. lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția
să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;

iii. lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor
exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe
intervenții de reparații;

iv. reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se
păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei.

b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,
placaje precum și înlocuiri de tâmplărie interioară cu păstrarea dimensiunii golurilor;

c) lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli;

d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fum
aferente păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;

f) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase,
trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile,
realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială
interioară;

h) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru
realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor
necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

(3) La construcțiile cu caracter special având destinația de unități
sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizație de construire lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor de finisaje interioare și exterioare, reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate, reparații și înlocuiri la pardoseli și la
instalațiile interioare.

Citeste si: Acte necesare pentru construire garaj

(4) În cazul construcțiilor monument istoric și a construcțiilor cu
valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.
14

(5) Acordul scris prevăzut la alin. (3) se emite în cel mult 30 de
zile de la data înregistrării notificării iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

(6) Procedura și formatele notificării și respectiv a emiterii
acordului scris prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului competent în domeniul protejării patrimoniului cultural.

(7) Se pot executa fără autorizație de construire:
a) lucrări pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau
închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice;

b) lucrări de reparații/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea,
înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice,
în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra
infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea;

c) lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune a potențialului
petroligen, cu respectarea legislației privind protecția mediului:
prospecțiuni seismice, vibrare controlată, prospecțiuni gravimetrice,
prospecțiuni magnetometrice, prospecțiuni geoelectrice, prospecțiuni
radiometrice, teledetecție, în condițiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcții.”

Banner Homedelux

Te-ar putea interesa si:

Lista completa de lucrari ce pot fi efectuate fara autorizatie

Parlamentul Romaniei a adoptat o lege care reglementeaza lucrarile ce pot fi efectuate fara a [...]

Citeste mai mult
Glosar terminologie in constructii

Ca in orice domeniu de activitate, exista unele prescurtari care se aplica in domeniul constructiilor. [...]

Citeste mai mult
Cum poți scăpa de umiditatea din locuință?

Un mediu umed în zonele de locuit înseamnă disconfort respirator, dar și riscuri mari de [...]

Citeste mai mult

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.