Alaturi de autorizatia de constructive, certificatul de urbanism este un document esential, care permite constructia sau reabilitarea unei constructii in conditii de legalitate. În absența certificatului de urbanism, nu poți obține autorizația de construcție. Conform deciziilor din aprilie 2019, luate de Înalta Curte de Casație și Justiție, dreptul de proprietate asupra unei construcții nu poate fi dobândit în absența celor două documente.

Construirea unei case sau a unui ansamblu rezidential implică parcurgerea câtorva etape obligatorii, care necesită depunerea de documente care au legătură cu viitoarea construcție și achitarea unor taxe, conform numărului de metri pătrați ai construcției care urmează a fi ridicată. Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construcție, dar acest din urmă act nu poate fi eliberat în absența primului.

În certificatul de urbanism, emis la cererea constructorului sau a viitorului proprietar, se regăsesc următoarele informații:

 • poziția construcției ce urmează a fi executată;
 • regimul de înălțime al viitoarei construcții;
 • valorile maxime pentru coeficientul de utilizare al terenului și procentul de ocupare al terenului.

Concret, certificatul de urbanism este un act de informare, prin care autoritățile administrative locale sau județene, după caz, impun constructorului detaliile referitoare la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării.

Citeste si: Idei de amenajare a unei mansarde

În același certificat, sunt cuprinse:

 • cerințele și condițiile urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;
 • lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării construcției.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism se emite, în baza unei cereri prealabile, de către biroul de Urbanism al localității pe aria căreia urmează a fi ridicată o construcție. Certificatul este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

Certificatul cuprinde: elementele de identificare ale solicitantului, dar și pe cele ale viitorului imobil pentru care se solicită certificatul și elementele ce definesc scopul solicitării.

Pentru obținerea certificatului, sunt necesare următoarele acte:

 • cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism;
 • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • scopul solicitării;
 • chitanța pentru plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
 • act de proprietate (teren sau construcție, dacă este vorba despre o reabilitare);
 • plan topografic și plan cadastral, pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 ,1:500, după caz, eliberat la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral și extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi, eliberate la cerere, de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • avize de la instituțiile abilitate de la caz la caz – pentru locuințele unifamiliale, nu mai sunt necesare avize de mediu, sanitare, de exemplu, iar rolul acestora este strict tehnic, în funcție de destinația viitoare a clădirii. Există situații speciale, când trebuie îndeplinite anumite norme pentru construcții ori în cazul clădirilor de patrimoniu pentru restaurare;
 • avize pentru branșarea la infrastructura edilitară și a căilor de comunicații;
 • avize specifice unor zone cu restricții (de exemplu, construcțiile realizate în ariile protejate).

Citeste si: Ce acte ai nevoie pentru obtinerea extrasului de carte funciara ?

Informații referitoare la detaliile specifice pentru fiecare unitate administrativă trebuie solicitate de la primăria sau de la Oficiul de sector/județean al Inspectoratului pentru Construcții, care poate spune cu precizie ce avize sunt necesare pentru fiecare situație în parte.

Mai trebuie menționat că, dacă documentele depuse nu sunt conforme sau nu sunt complete, solicitantul este anunțat în termen de cinci zile lucrătoare despre necesitatea unor acte suplimentare, iar acestea trebuie indicate cu exactitate de autoritatea competentă.

Valabilitatea certificatului

Certificatul de urbanism este valabil 12 luni de la data emiterii lui, iar eventuala lui prelungire poate fi realizată prin plata unor taxe suplimentare, care se calculează pentru fiecare situație în parte.

În funcție de alte detalii legate de construcție, certificatul de urbanism poate avea de la bun început o valabilitate mai redusă, de doar șase luni, sau mai lungă, de 24 de luni.

Citeste si: Ce acte ai nevoie la notar pentru vanzarea unei locuinte?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.